Vizija v smeri razvoja zelene destinacije

V naslednjih petih letih zaposlitveni center stremi k nadgradnji ugleda in prenovitvi cenovne politike nudenja turističnih namestitev, ki je odvisna predvsem od prve faze nadaljnjega razvoja ZC, in sicer rekonstrukcije in obnovitve ter nadgradnje energetske učinkovitosti obstočejih studiev in apartmajev. Tako si prizadevamo za pridobitev nepovratnih sredstev ter izvedbo projekta izboljšanja energetske učinkovitosti z rekonstrukcijo oken in terasnih vrat, pridobitvijo senčil ter dodatnih nadgradenj, ki bodo vplivale na zmanjšanje porabe vode, količine odpadkov ter porabe električne energije. Nadalje je cilj podjetje nadgradnja in vzpostavitev luksuzne glamping ponudbe, ki bi nekoliko diverzificirala ponudbo ZC in povečala število ležišč ter posledično prihodkov podjetja.