Projekt Nadgradnja energetske učinkovitosti studiev PV

Projekt Nadgradnja energetske učinkovitosti studiev PV 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (EKP 2014-2020)

 

EU skladi

 

Rezultati operacije: Bodo doseženi do zaključka operacije 30. 9. 2019. 


Izboljšana energetska učinkovitost studiev PV za namestitve gostov, in sicer:

Število na novo ustvarjenih delovnih mest v podprtih podjetjih s turističnimi kapacitetami: 2

Delež manjše rabe energije za objekt: 27,4 

Delež manjše rabe vode na nočitev: 34,8

Delež manjše količine nastanih odpadkov na na nočitev: 51,8

 

Namen operacije:

Namen operacije je izboljšati energetsko učinkovitost turističnih namestitev ter na podlagi obnove objektov doseči manjšo rabo energije, vode ter nastalih odpadkov. 

Z menjavo oken, terasnih vrat, pridobitvijo senčil, kar smo izvedli v letu 2018 smo že naredili prvi korak v smeri manjše rabe energije za objekt. 

 

Opis investicije:

Cilj investicije je bistveno izboljšati energetsko učinkovitost v objektih za namestitevz nazivom studii in apartmaji Panonske vasi (AŽ). V ta namen predvidevamo izboljšave na ovoju stavb (okna in terasna vrata). Investicija bo tako vezana na samo infrastrukturo in obnovo stavb apartmajskih hišk (3 apartmajske hiške). Obnova oken in terasnih vrat: Glede na spodnje parametre je trenutno stanje z vidika porabe energije potratno in s tem namenom bomo obnovili okna in terasna vrata na treh hiškah za okna z boljšo izolacijo. Trenutno nimamo vgrajenih senčil, kar pomeni, da toplota v poletnih mesecih prehaja v notranjost, kar posledično prinaša višje stroške hlajenja prostorov. Tako bomo z vgradnjo dodatnih senčil pri oknih omogočili, da se prepreči ogrevanje prostorov preko oken. Skupno bomo zamenjali 4 terasna vrata (panoramske stene), 22 manjših oken. Porabniki električne energije - svetila: Trenutno imamo v Panonskih vilah klasična svetila, z menjavo za LED svetila pa stremimo k zmanjšanju porabe električne energije. Poraba sanitarne vode: Z menjavo kotličkov za varčne (ločena tipka za 1-2l in 5l - mala in velika potreba), z menjavo glav tušev za nove z glavo za redukcijo porabe ter varčne pipe želimo zmanjšati porabo vode za več kot 30%. Porabo vode in električne energije bomo posledično zmanjšali tudi z uvedbo novega sistema pranja brisač, in sicer bomo namestili obvestilo, da bomo menjali oziroma prali le brisače, ki jih bomo našli na tleh in goste prosili za varovanje okolja z uporabo brisače več kot en dan. Zamenjali bomo 22 pip, 12 glav tušev, 12 WC kotličkov. Ločeno zbiranje odpadkov: Količino odpadkov bomo zmanjšali predvsem z uvedbo ločenih zbiralnikov odpadkov - uvedbo koša za biološke odpadke in uvedbo kompostnika - goste bomo obvestili, kje se kompostnik nahaja in bodo lahko tudi samo odvrgli biološke odpadke na primerno mesto. Z uvedbo ločenih zbiralnikov bomo poskrbeli, da se bo določena vrsta odpadkov tudi ponovno uporabila/reciklirala in na ta način bomo posledično zmanjšali količino nastalih odpadkov. Pridobili bomo 10 ločenih zbiralnikov odpadkov in en kompostnik. Nabava in vgradnja toplotnih črpalk ni predmet investicije. Vsaka od apartmajskih hiš ima lastno toplotno črpalko voda-zrak, za katere je le predvidena optimizacija porabe primarne električne energije.